Resultaatbestemming

Resultaatbestemming

De resultaatbestemming omvat alle stortingen in en puttingen uit de reserves, die ten laste komen respectievelijk ten gunste komen van de exploitaties. Ook is in dit programma de rente, die wordt toegevoegd aan de reserves opgenomen.

(bedragen x €1.000)

Lasten/Baten

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Toevoegingen rente aan reserves

672

657

657

0

Stortingen in reserves

Lasten

9.014

25.499

27.032

-1.533

Puttingen uit reserves

Baten

10.521

29.859

33.152

-3.293

Saldo

835

3.703

5.463

-1.760

Voor een specificatie van de stortingen in en puttingen uit diverse reserves wordt verwezen naar bijlage 6 Resultaatbestemming via reserves.