Herstructurering en vastgoed

Begroot
€ 28.305
Rekening
€ 43.678
Verschil
€ -15.373
Begroot
€ -25.042
Rekening
€ -38.529
Verschil
€ 13.487

Omschrijving

Het programma richt zich op het benutten van de ruimtelijke, sociale en economische potenties van inwoners en bedrijven binnen de gemeente. Dit doen wij door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructurerings projecten. Onze rol daarin wordt beperkter. Wij regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Alleen wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken gaan wij actief gronden  aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Op deze wijze dragen we bij aan de totale gemeentelijke (bouw)opgave voor wonen, werken en leven.

2017 in vogelvlucht

De afgelopen jaren is de gemeente behoedzaam omgegaan met de exploitatie van gronden voor woningbouw en de ontwikkeling van bedrijfsruimten. Daardoor heeft de gemeente risico’s kunnen vermijden  en grondprijzen reëel gewaardeerd.
Met andere partijen werkt de gemeente aan het optimaliseren van het woningaanbod in Deventer. De gemeente beschikt over voldoende voorraad bouwgrond voor bedrijventerreinen en voorzieningen.

In 2017 zette de opleving van de woningbouwproductie in Deventer voor alle segmenten door. Dit geldt voor zowel gemeentelijke plannen als ook voor de particuliere ontwikkelingen in uitbreidingen en binnen de bebouwde kommen. Dit uit zich in 2017 niet in aantallen, omdat men weliswaar weer volop aan het bouwen is, maar de opleveringen (o.a. Steenbrugge) in 2018 volgen. Qua oplevering was 2017 met name het jaar van de transformatie van kantoorpanden naar woningen.

De feitelijk verkoop van bedrijfskavels op het bedrijventerrein langs de A1 die toe te schrijven is aan 2017 is achtergebleven met de prognose. Mede omdat de overige bedrijfsterreinen vrijwel geen ruimte voor nieuwvestigingen meer hebben neemt de vraag naar een kavel langs de A1 enorm sterk toe. Wij verwachten in 2018 deze vraag te in ruime mate kunnen omzetten in feitelijke verkoop. De vooruitzichten voor de sport- en leisurestrook langs de Holterweg zijn eveneens gunstig.


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Het samengestelde kengetal perceptie fysieksociale kwaliteit (verloedering, sociale cohesie, evaluatie buurt) in de herstructureringsgebieden kent in 2017 een sterkere stijging dan gemiddeld in Deventer.

  Toelichting

  Dit hebben wij in 2017 niet gemeten.

 • Door middel van strategisch omgevingsmanagement bouwen wij in de drie herstructureringsgebieden een duurzame relatie op met partners en faciliteren de samenwerking.

  • Wij voeren regie over het programma van Voorstad Oost;

  • Wij delen met Rentree de regie over het programma van de Rivierenwijk;

  • Wij faciliteren en stimuleren Rentree bij de invulling van de woonvlekken in de Rivierenwijk;

  • Wij faciliteren en stimulerende regierol van Woonbedrijf Ieder1 in Keizerslanden;

  • Wij reguleren de herinrichting van de openbare ruimte, de infrastructuur en de voorzieningen in de drie wijken;

  • Wij faciliteren en stimuleren corporaties in de uitvoering van het sociale programma.

  Budget

  €1,3 miljoen

  Realisatie

  -

 • Het ontwikkelen, in voorraad hebben en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:

  • De verkoop  van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2016 en verder.

  • De uitgifte van gemiddeld 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar

  • De uitgifte van gemiddeld 1,5 ha terreinen voor overige voorzieningen.

 • In voorraad uitgeefbare grond, totaal:

  • 507.048 m² ten behoeve van de bouw van 1812 woningen;

  • 582.993 m² ten behoeve van de bouw van bedrijven;

  • 30.335 m² ten behoeve van de bouw van diverse voorzieningen;

  • 27.870  m² ten behoeve van herontwikkeling van vastgoed.

  Budget

  Verkoopopbrengsten:

  2017 €13.763.455

  2018 €11.713.324

  2019 €8.747.772

  2020 €11.244.601

  2021 €11.302.865

  Realisatie

  Verkoopopbrengst

  2017: €16.659.863

 • Wij investeren in bouwrijp maken om onze uitgifte doelstellingen te realiseren. Na realisatie investeren wij om het openbare gebied woonrijp te maken.

  Budget

  Bouwrijp: €2.016.435

  Woonrijp: €1.820.719

  Realisatie

  Bouwrijp: €1.379.989

  Woonrijp:€1.939.188

 • Wij sluiten met marktpartijen contracten voor de planontwikkeling, planrealisatie en verkoop van gronden voor:  

  • De bouw van 234 woningen;

  • De verkoop van 20.000 m² uitgeefbare grond voor bedrijven;

  • De verkoop van 0 m² uitgeefbare grond voor diverse voorzieningen.

  Budget

  Verkoopopbrengsten

  2017: €13.763.455

  Realisatie

  Verkoopopbrengst

  2017: €16.659.863

 • Het beheren en exploiteren van gemeentelijke panden en gronden.

 • Wij beheren 7 locaties strategisch bezit in afwachting van ontwikkeling.

  Budget

  Verhuuropbrengsten

  €265.684

  Realisatie

  -

 • In Deventer Noordoost verkopen wij 4 panden en 30 ha grond waarvan gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is.

  Toelichting

  Wij hebben overeenstemming over de verkoop van 25ha, waarvan de akte in 2018 zal passeren. Wij hebben geen panden verkocht.

  Budget

  Verkoopopbrengst

  €2.000.000

  Realisatie

  €0

 • Wij exploiteren 40 gemeentelijke panden en 105 ha percelen.

  Budget

  Huur- en pachtopbrengst

  €578.305

  Realisatie

  €469.438

 • Wij verhuren 7 locaties ten behoeve van benzine verkooppunten.

  Budget

  Exploitatieresultaat

  €419.542

  Realisatie

  €527.454

 • Wij geven 84 percelen in erfpacht uit aan hoofdzakelijk bedrijven.

  Budget

  Exploitatieresultaat

  €408.834

  Realisatie

  €536.666

 • Wij hebben 29 panden in beheer, waarvan het gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is. Van deze panden gaan wij er in 2017 5 verkopen.

  Budget

  Verkoopopbrengst

  €800.000

  Realisatie

  €2.500.000

 • Wij hebben van 5 afgesloten grondexploitaties gronden in bezit, waarvan wij in 2017 0,8 ha gaan verkopen.

  Toelichting

  Gronden Driehoek Snipperling zijn ingezet voor Skaeve Huse.

  Budget

  Verkoopopbrengst (0,8 ha)

  €973.868

  Realisatie

  €1.691.000

 • Het samengestelde kengetal perceptie fysieksociale kwaliteit (verloedering, sociale cohesie, evaluatie buurt) in de herstructureringsgebieden kent in 2017 een sterkere stijging dan gemiddeld in Deventer.

  Toelichting

  Dit hebben wij in 2017 niet gemeten.

 • Het ontwikkelen, in voorraad hebben en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:

  • De verkoop  van gronden ten behoeve van het bouwen van gemiddeld 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2016 en verder.

  • De uitgifte van gemiddeld 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar

  • De uitgifte van gemiddeld 1,5 ha terreinen voor overige voorzieningen.

 • Het beheren en exploiteren van gemeentelijke panden en gronden.

 • Door middel van strategisch omgevingsmanagement bouwen wij in de drie herstructureringsgebieden een duurzame relatie op met partners en faciliteren de samenwerking.

  • Wij voeren regie over het programma van Voorstad Oost;

  • Wij delen met Rentree de regie over het programma van de Rivierenwijk;

  • Wij faciliteren en stimuleren Rentree bij de invulling van de woonvlekken in de Rivierenwijk;

  • Wij faciliteren en stimulerende regierol van Woonbedrijf Ieder1 in Keizerslanden;

  • Wij reguleren de herinrichting van de openbare ruimte, de infrastructuur en de voorzieningen in de drie wijken;

  • Wij faciliteren en stimuleren corporaties in de uitvoering van het sociale programma.

  Budget

  €1,3 miljoen

  Realisatie

  -

 • In voorraad uitgeefbare grond, totaal:

  • 507.048 m² ten behoeve van de bouw van 1812 woningen;

  • 582.993 m² ten behoeve van de bouw van bedrijven;

  • 30.335 m² ten behoeve van de bouw van diverse voorzieningen;

  • 27.870  m² ten behoeve van herontwikkeling van vastgoed.

  Budget

  Verkoopopbrengsten:

  2017 €13.763.455

  2018 €11.713.324

  2019 €8.747.772

  2020 €11.244.601

  2021 €11.302.865

  Realisatie

  Verkoopopbrengst

  2017: €16.659.863

 • Wij investeren in bouwrijp maken om onze uitgifte doelstellingen te realiseren. Na realisatie investeren wij om het openbare gebied woonrijp te maken.

  Budget

  Bouwrijp: €2.016.435

  Woonrijp: €1.820.719

  Realisatie

  Bouwrijp: €1.379.989

  Woonrijp:€1.939.188

 • Wij sluiten met marktpartijen contracten voor de planontwikkeling, planrealisatie en verkoop van gronden voor:  

  • De bouw van 234 woningen;

  • De verkoop van 20.000 m² uitgeefbare grond voor bedrijven;

  • De verkoop van 0 m² uitgeefbare grond voor diverse voorzieningen.

  Budget

  Verkoopopbrengsten

  2017: €13.763.455

  Realisatie

  Verkoopopbrengst

  2017: €16.659.863

 • Wij beheren 7 locaties strategisch bezit in afwachting van ontwikkeling.

  Budget

  Verhuuropbrengsten

  €265.684

  Realisatie

  -

 • In Deventer Noordoost verkopen wij 4 panden en 30 ha grond waarvan gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is.

  Toelichting

  Wij hebben overeenstemming over de verkoop van 25ha, waarvan de akte in 2018 zal passeren. Wij hebben geen panden verkocht.

  Budget

  Verkoopopbrengst

  €2.000.000

  Realisatie

  €0

 • Wij exploiteren 40 gemeentelijke panden en 105 ha percelen.

  Budget

  Huur- en pachtopbrengst

  €578.305

  Realisatie

  €469.438

 • Wij verhuren 7 locaties ten behoeve van benzine verkooppunten.

  Budget

  Exploitatieresultaat

  €419.542

  Realisatie

  €527.454

 • Wij geven 84 percelen in erfpacht uit aan hoofdzakelijk bedrijven.

  Budget

  Exploitatieresultaat

  €408.834

  Realisatie

  €536.666

 • Wij hebben 29 panden in beheer, waarvan het gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is. Van deze panden gaan wij er in 2017 5 verkopen.

  Budget

  Verkoopopbrengst

  €800.000

  Realisatie

  €2.500.000

 • Wij hebben van 5 afgesloten grondexploitaties gronden in bezit, waarvan wij in 2017 0,8 ha gaan verkopen.

  Toelichting

  Gronden Driehoek Snipperling zijn ingezet voor Skaeve Huse.

  Budget

  Verkoopopbrengst (0,8 ha)

  €973.868

  Realisatie

  €1.691.000

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

12.615

28.305

43.678

15.373

Baten

18.594

25.042

38.529

13.487

Voor resultaatbestemming

5.979

-3.263

-5.149

-1.886

Stortingen in reserves

611

3.133

4.208

1.075

Puttingen uit reserves

1.028

3.025

8.554

5.528

Na resultaatbestemming

652

740

758

18

Toelichting

Herstructurering - Voordeel

Doordat er op de drie herstructureringsprojecten Rivierenwijk, Keizerslanden en Voorstad Oost een voordeel is op de lasten, is er in 2017 €210.000 minder geput uit de reserve herstructurering dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat in de Rivierenwijk de uitvoering van het plan van aanpak Deltaplein ook in 2018 plaats zal vinden, evenals de gebiedsvisie aan de Dijk. Hierdoor wordt €140.000 minder geput. Voor Voorstad Oost is €40.000 minder geput, doordat verplichtingen voor onder andere Villa Voorstad, Project Vetkampbuurt, Voorstad Verbindt doorlopen in 2018. Voor Keizerslanden is €30.000 minder geput.

Onroerend goed buiten exploitatie - Nadeel

Het exploitatieresultaat van o.a. de panden, agrarische gronden, benzineverkooppunten en erfpachten is €593.000 negatief met name als gevolg van nog niet gerealiseerde taakstellingen verkoop panden en Deventer Noordoost gronden. Dit wordt goed gemaakt doordat eenmalige resultaten in de reserve zijn gestort. Het gaat dan met name om verkoopopbrengsten van 9 panden met een totaalbedrag van ongeveer €2.900.000.

Grondexploitaties - Voordeel

In 2017 is een aantal voormalige NIEGG projecten in exploitatie genomen: Kop en Haveneiland en Gasfabrieksterrein. Hierdoor is meer gestort in de voorziening grondexploitaties. Doordat in 2017 minder kosten zijn gemaakt voor het bouw- en woonrijp maken en er meer grondopbrengsten zijn gerealiseerd dan begroot, is de verrekening met de balans lager. Doordat de kosten voor programmamanagement lager waren dan begroot, is het saldo positief.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Hoornwerk/Venengebied

106

106

0

Erfpacht Groningerstraat

100

100

0

Totaal

206

206

0

Producten

(bedragen x €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Herstructuring

-128

-128

Grondexploitaties

33

33

Onroerend goed buiten exploitatie

867

853

-14

Saldo

740

758

18

Voorzieningen

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

68

315

246

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

8

406

399

Saldo

-61

91

152

Investeringen

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

-5.744

4.110

5.666

1.556

Inkomsten t.g.v. investeringen

4.104

4.104

Saldo

5.744

-4.110

-1.561

2.549