Filter programma's
  • Begroot
  • Rekening
  • Verschil
 • az
 • 123
 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend
 • 41. Dienstverlening Bouwen en Wonen
  Burger en bestuur
  • Begroot € 2
  • Rekening € 1
  • Verschil € -1
  • Begroot € 413
  • Rekening € 414
  • Verschil € 1
 • 102. Kennis en Verkenning
  Burger en bestuur
  • Begroot € 234
  • Rekening € 140
  • Verschil € -94
  • Begroot € 583
  • Rekening € 438
  • Verschil € -145
 • 104. Regie op gemeentebrede strat.programmas
  Burger en bestuur
  • Begroot € 225
  • Rekening € 111
  • Verschil € -114
  • Begroot € 1.625
  • Rekening € 1.476
  • Verschil € -149
 • 226. Internationaal beleid
  Burger en bestuur
  • Begroot € 38
  • Rekening € 40
  • Verschil € 3
  • Begroot € 156
  • Rekening € 154
  • Verschil € -2
 • 304. Belastingen & Verzekering
  Burger en bestuur
  • Begroot € 745
  • Rekening € 797
  • Verschil € 52
  • Begroot € 1.707
  • Rekening € 1.671
  • Verschil € -36
 • 305. Burgerzaken
  Burger en bestuur
  • Begroot € 2.070
  • Rekening € 2.215
  • Verschil € 144
  • Begroot € 3.019
  • Rekening € 3.031
  • Verschil € 12
 • 331. Lijkbezorginggemeentewege
  Burger en bestuur
  • Begroot € 9
  • Rekening € 19
  • Verschil € 10
  • Begroot € 30
  • Rekening € 47
  • Verschil € 17
  • Begroot € 70
  • Rekening € 86
  • Verschil € 16
  • Begroot € 1.644
  • Rekening € 1.657
  • Verschil € 13
 • 355. Burgemeester en wethouder
  Burger en bestuur
  • Begroot € 11
  • Rekening € 702
  • Verschil € 691
  • Begroot € 1.331
  • Rekening € 1.318
  • Verschil € -13
 • 303. Openbare orde en veiligheid
  Openbare orde en veiligheid
  • Begroot € 294
  • Rekening € 315
  • Verschil € 22
  • Begroot € 1.308
  • Rekening € 1.393
  • Verschil € 85
 • 356. Stadstoezicht
  Openbare orde en veiligheid
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 939
  • Rekening € 909
  • Verschil € -30
 • 502. Regio & Rampenbestrijding
  Openbare orde en veiligheid
  • Begroot € 343
  • Rekening € 350
  • Verschil € 7
  • Begroot € 7.370
  • Rekening € 7.255
  • Verschil € -116
 • 20. Straten, wegen en pleinen
  Leefomgeving
  • Begroot € 1.101
  • Rekening € 1.166
  • Verschil € 65
  • Begroot € 7.581
  • Rekening € 7.168
  • Verschil € -413
 • 21. Straatreiniging
  Leefomgeving
  • Begroot € 101
  • Rekening € 161
  • Verschil € 60
  • Begroot € 2.959
  • Rekening € 3.136
  • Verschil € 177
 • 22. Openbare verlichting
  Leefomgeving
  • Begroot € 21
  • Rekening € 17
  • Verschil € -4
  • Begroot € 1.148
  • Rekening € 798
  • Verschil € -349
 • 23. Betaald parkeren
  Leefomgeving
  • Begroot € 5.064
  • Rekening € 4.810
  • Verschil € -254
  • Begroot € 4.034
  • Rekening € 3.780
  • Verschil € -254
 • 25. Haven en waterwegen
  Leefomgeving
  • Begroot € 293
  • Rekening € 295
  • Verschil € 2
  • Begroot € 272
  • Rekening € 214
  • Verschil € -59
 • 26. Uitvoering verkeer-en vervoerbeleid
  Leefomgeving
  • Begroot € 857
  • Rekening € 447
  • Verschil € -409
  • Begroot € 2.145
  • Rekening € 1.664
  • Verschil € -481
 • 28. Groen, natuur en recreatie
  Leefomgeving
  • Begroot € 529
  • Rekening € 656
  • Verschil € 126
  • Begroot € 6.228
  • Rekening € 6.036
  • Verschil € -192
 • 30. Openbare speelgelegenheden
  Leefomgeving
  • Begroot € 82
  • Rekening € 87
  • Verschil € 5
  • Begroot € 843
  • Rekening € 834
  • Verschil € -9
 • 32. Riolering en waterhuishouding
  Leefomgeving
  • Begroot € 8.375
  • Rekening € 8.336
  • Verschil € -39
  • Begroot € 7.389
  • Rekening € 7.350
  • Verschil € -39
 • 33. Begraafplaatsen
  Leefomgeving
  • Begroot € 139
  • Rekening € 112
  • Verschil € -28
  • Begroot € 267
  • Rekening € 238
  • Verschil € -29
 • 34. Verkeerstechniek
  Leefomgeving
  • Begroot € 518
  • Rekening € 259
  • Verschil € -259
  • Begroot € 1.440
  • Rekening € 1.126
  • Verschil € -314
 • 38. Civieltechnische kunstwerken
  Leefomgeving
  • Begroot € 60
  • Rekening € 73
  • Verschil € 13
  • Begroot € 1.161
  • Rekening € 975
  • Verschil € -186
 • 241. Buitensportaccomodaties
  Leefomgeving
  • Begroot € 534
  • Rekening € 487
  • Verschil € -47
  • Begroot € 2.327
  • Rekening € 2.383
  • Verschil € 56
 • 31. Verwijdering huishoudelijk afval
  Milieu
  • Begroot € 13.734
  • Rekening € 14.166
  • Verschil € 432
  • Begroot € 12.348
  • Rekening € 12.780
  • Verschil € 432
 • 36. Bodem
  Milieu
  • Begroot € 974
  • Rekening € 911
  • Verschil € -63
  • Begroot € 1.255
  • Rekening € 1.199
  • Verschil € -56
 • 37. Geluid
  Milieu
  • Begroot € 1.296
  • Rekening € 491
  • Verschil € -805
  • Begroot € 1.377
  • Rekening € 577
  • Verschil € -800
 • 44. Duurzaamheid
  Milieu
  • Begroot € 310
  • Rekening € 322
  • Verschil € 12
  • Begroot € 441
  • Rekening € 419
  • Verschil € -22
 • 45. Milieu
  Milieu
  • Begroot € 662
  • Rekening € 590
  • Verschil € -72
  • Begroot € 2.311
  • Rekening € 2.230
  • Verschil € -81
 • 1. Ruimtelijke ordening
  Ruimtelijke ontwikkeling
  • Begroot € 736
  • Rekening € 1.130
  • Verschil € 394
  • Begroot € 1.643
  • Rekening € 2.025
  • Verschil € 382
 • 2. Bouw- en woningtoezicht
  Ruimtelijke ontwikkeling
  • Begroot € 3.070
  • Rekening € 3.519
  • Verschil € 449
  • Begroot € 2.332
  • Rekening € 2.339
  • Verschil € 7
 • 3. Volkshuisvesting
  Ruimtelijke ontwikkeling
  • Begroot € 234
  • Rekening € 238
  • Verschil € 4
  • Begroot € 608
  • Rekening € 559
  • Verschil € -49
 • 46. Verkeer en vervoerbeleid
  Ruimtelijke ontwikkeling
  • Begroot € 5
  • Rekening € -36
  • Verschil € -40
  • Begroot € 89
  • Rekening € 122
  • Verschil € 34
  • Begroot € 1.450
  • Rekening € 1.247
  • Verschil € -203
  • Begroot € 1.577
  • Rekening € 1.375
  • Verschil € -203
 • 11. Grondexploitaties
  Herstructurering en vastgoed
  • Begroot € 20.112
  • Rekening € 31.658
  • Verschil € 11.545
  • Begroot € 20.112
  • Rekening € 31.625
  • Verschil € 11.513
 • 13. Onroerend goed buiten exploitatie
  Herstructurering en vastgoed
  • Begroot € 6.506
  • Rekening € 10.074
  • Verschil € 3.568
  • Begroot € 5.639
  • Rekening € 9.221
  • Verschil € 3.582
  • Begroot € 40.175
  • Rekening € 40.569
  • Verschil € 393
  • Begroot € 44.723
  • Rekening € 45.146
  • Verschil € 424
  • Begroot € 981
  • Rekening € 989
  • Verschil € 8
  • Begroot € 25.343
  • Rekening € 25.731
  • Verschil € 389
 • 200. Alg. Maatschappelijk Werk
  Meedoen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 27
  • Rekening € 27
  • Verschil € 0
 • 201. Maatsch.opvang en verslavingszorg
  Meedoen
  • Begroot € 692
  • Rekening € 702
  • Verschil € 9
  • Begroot € 5.288
  • Rekening € 5.257
  • Verschil € -30
 • 202. Volksgezondheid
  Meedoen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 3.404
  • Rekening € 3.412
  • Verschil € 8
 • 203. WMO individuele verstrekkingen(WVG)
  Meedoen
  • Begroot € 2.164
  • Rekening € 2.102
  • Verschil € -62
  • Begroot € 10.193
  • Rekening € 10.159
  • Verschil € -33
 • 204. WMO overige
  Meedoen
  • Begroot € 177
  • Rekening € 77
  • Verschil € -99
  • Begroot € 803
  • Rekening € 719
  • Verschil € -85
 • 205. WMO decentralisatie 2015
  Meedoen
  • Begroot € 2.468
  • Rekening € 2.505
  • Verschil € 37
  • Begroot € 37.825
  • Rekening € 37.872
  • Verschil € 47
 • 220. Inburgering en educatie
  Meedoen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 19
  • Rekening € 19
  • Verschil € 0
 • 221. Buurtwerk
  Meedoen
  • Begroot € 399
  • Rekening € 425
  • Verschil € 27
  • Begroot € 1.482
  • Rekening € 1.531
  • Verschil € 49
 • 222. Wijkaanpak
  Meedoen
  • Begroot € 60
  • Rekening € 61
  • Verschil € 1
  • Begroot € 1.063
  • Rekening € 1.085
  • Verschil € 22
 • 223. Ouderenbeleid
  Meedoen
  • Begroot € 13
  • Rekening € 8
  • Verschil € -5
  • Begroot € 186
  • Rekening € 186
  • Verschil € 0
 • 224. Minderhedenbeleid
  Meedoen
  • Begroot € 305
  • Rekening € 376
  • Verschil € 71
  • Begroot € 1.342
  • Rekening € 1.536
  • Verschil € 194
 • 225. Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
  Meedoen
  • Begroot € 10
  • Rekening € 10
  • Verschil € 0
  • Begroot € 772
  • Rekening € 781
  • Verschil € 9
 • 227. Wet inburgering uitvoering
  Meedoen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 20
  • Rekening € 20
  • Verschil € 0
 • 240. Sportbeleid
  Meedoen
  • Begroot € 1.058
  • Rekening € 905
  • Verschil € -153
  • Begroot € 5.595
  • Rekening € 5.480
  • Verschil € -115
 • 242. Armoedebeleid participatie
  Meedoen
  • Begroot € 200
  • Rekening € 241
  • Verschil € 41
  • Begroot € 5.119
  • Rekening € 4.985
  • Verschil € -133
 • 406. Financiele regeling schuldhulpverlening
  Meedoen
  • Begroot € 996
  • Rekening € 1.009
  • Verschil € 12
  • Begroot € 2.262
  • Rekening € 2.288
  • Verschil € 27
 • 210. Openbaar primair onderwijs
  Jeugd en onderwijs
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • 211. Huisvesting onderwijs
  Jeugd en onderwijs
  • Begroot € 2.312
  • Rekening € 2.293
  • Verschil € -19
  • Begroot € 8.385
  • Rekening € 8.432
  • Verschil € 46
 • 212. Lokaal onderwijsbeleid (incl.leerplicht)
  Jeugd en onderwijs
  • Begroot € 5
  • Rekening € 5
  • Verschil € 0
  • Begroot € 157
  • Rekening € 153
  • Verschil € -4
 • 213. Leerlingenzaken
  Jeugd en onderwijs
  • Begroot € 245
  • Rekening € 233
  • Verschil € -12
  • Begroot € 1.882
  • Rekening € 2.120
  • Verschil € 237
 • 216. Kind- en jeugdbeleid
  Jeugd en onderwijs
  • Begroot € 3.849
  • Rekening € 3.182
  • Verschil € -668
  • Begroot € 7.768
  • Rekening € 7.032
  • Verschil € -736
 • 217. Jeugdzorg decentralisatie 2015
  Jeugd en onderwijs
  • Begroot € 0
  • Rekening € 3
  • Verschil € 3
  • Begroot € 25.152
  • Rekening € 25.665
  • Verschil € 513
  • Begroot € 167
  • Rekening € 84
  • Verschil € -82
  • Begroot € 772
  • Rekening € 719
  • Verschil € -53
 • 9. Evenementenbeleid
  Economie, kunst en cultuur
  • Begroot € 562
  • Rekening € 525
  • Verschil € -37
  • Begroot € 579
  • Rekening € 575
  • Verschil € -4
 • 10. Sociaal economisch beleid
  Economie, kunst en cultuur
  • Begroot € 583
  • Rekening € 727
  • Verschil € 144
  • Begroot € 2.322
  • Rekening € 2.345
  • Verschil € 23
  • Begroot € 309
  • Rekening € 283
  • Verschil € -26
  • Begroot € 422
  • Rekening € 397
  • Verschil € -25
  • Begroot € 2.130
  • Rekening € 1.948
  • Verschil € -182
  • Begroot € 8.299
  • Rekening € 8.132
  • Verschil € -167
 • 231. Stadsarchief en athenaeumbibliotheek
  Economie, kunst en cultuur
  • Begroot € 105
  • Rekening € 130
  • Verschil € 26
  • Begroot € 2.375
  • Rekening € 2.408
  • Verschil € 33
  • Begroot € 1.482
  • Rekening € 1.262
  • Verschil € -221
  • Begroot € 2.563
  • Rekening € 2.404
  • Verschil € -160
 • 233. Bibliotheekwerk
  Economie, kunst en cultuur
  • Begroot € 3.291
  • Rekening € 296
  • Verschil € -2.995
  • Begroot € 6.034
  • Rekening € 3.053
  • Verschil € -2.981
 • 90. Personeel en Organisatie
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 99
  • Rekening € 133
  • Verschil € 34
  • Begroot € 2.084
  • Rekening € 1.856
  • Verschil € -227
 • 91. Informatie en automatisering
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 8.803
  • Rekening € 7.519
  • Verschil € -1.284
  • Begroot € 15.721
  • Rekening € 14.446
  • Verschil € -1.276
 • 92. Financien
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 668
  • Rekening € 698
  • Verschil € 30
  • Begroot € 4.513
  • Rekening € 4.535
  • Verschil € 22
 • 93. Facilitaire Zaken
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 3.464
  • Rekening € 3.240
  • Verschil € -225
  • Begroot € 10.455
  • Rekening € 10.047
  • Verschil € -408
 • 94. Communicatie
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 852
  • Rekening € 866
  • Verschil € 14
 • 95. Management en ondersteuning
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 35
  • Rekening € 70
  • Verschil € 35
  • Begroot € 4.885
  • Rekening € 4.950
  • Verschil € 65
 • 96. Bestuursondersteuning
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 835
  • Rekening € 856
  • Verschil € 21
 • 310. Juridische zaken
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 129
  • Rekening € 172
  • Verschil € 43
  • Begroot € 1.074
  • Rekening € 1.135
  • Verschil € 61
 • 994. Calculatieverschil Bedrijfsvoering
  Bedrijfsvoering
  • Begroot € 173
  • Rekening € 73
  • Verschil € -100
  • Begroot € -2.325
  • Rekening € -2.618
  • Verschil € -293
 • 900. Reserves en Voorzieningen
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 8.765
  • Rekening € 9.004
  • Verschil € 239
  • Begroot € 7.842
  • Rekening € 7.806
  • Verschil € -36
  • Begroot € 3.821
  • Rekening € 3.828
  • Verschil € 7
  • Begroot € 118
  • Rekening € 109
  • Verschil € -9
 • 902. Financiering
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 44
  • Rekening € 44
  • Verschil € 0
  • Begroot € 40
  • Rekening € 40
  • Verschil € 0
 • 903. Onroerende Zaakbelasting
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 24.215
  • Rekening € 24.214
  • Verschil € -1
  • Begroot € 0
  • Rekening € 11
  • Verschil € 11
 • 306. Communicatie
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • 904. Overige Belastingen
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 465
  • Rekening € 594
  • Verschil € 129
  • Begroot € -16
  • Rekening € -13
  • Verschil € 3
 • 905. Algemene uitkering
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 183.574
  • Rekening € 183.601
  • Verschil € 27
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • 907. Onvoorziene lasten
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 100
  • Rekening € 0
  • Verschil € -100
 • 908. Algemene lasten en baten
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 175
  • Rekening € 168
  • Verschil € -7
  • Begroot € 1.741
  • Rekening € 1.706
  • Verschil € -34
 • 993. Calculatieverschil Programmas
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 2.740
  • Rekening € 2.987
  • Verschil € 247
  • Begroot € 3.623
  • Rekening € 3.892
  • Verschil € 268
 • 999. Saldo van lasten en baten
  Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 1.342
  • Rekening € 4.053
  • Verschil € 2.710